Savjeti za putovanja:

 • Sve što trebate znati o novom koronavirusu (COVID_19) iz preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH (www.zzjzfbih.ba)
 • Prije nego što krenete na put informišite se o situaciji u zemlji u koju namjeravate putovati. Na web stranici MIP-a (www.mvp.gov.ba) dobit ćete sve potrebne preporuke za putovanje, informacije o pasošima i vizama, liste ambasada i ostale korisne informacije.
 • Provjeriti valjanost putovnice/pasoša (pojedine države zahtijevaju da putovnica/pasoš vrijedi još 6 mjeseci nakon ulaska). 
 • Provjerite je li u zemlju u kojoj putujete potrebno obvezno cijepljenje, viza ili putno osiguranje, bez kojih možda neće moći ući u zemlju.
 • Skenirajte putovnicu/pasoš i pošaljite ju na svoj mail. Kopiju imajte i na svom pametnom telefonu, za slučaj da se nešto dogodi i vama zatreba hitan pristup vašim podacima, a nemate putovnicu/pasoš.
 • Kako bismo olakšali potrebne formalnosti u slučaju krađe ili gubitka dokumenata , naša preporuka je da kopije putovnice/pasoša I vozačke dozvole čuvate na raznim mjestima, poput sefa u hotelskoj sobi.  
 • Na mailu imajte i sve druge podatke bitne za put: potvrdu osiguranja, bookinge letova i smještaja, potvrde za unajmljivanje auta, izlete i sve što vam može zatrebati ako izgubite torbu u kojoj ste to sve pripremili.
 • Prije polaska provjerite koju valutu je najbolje nositi na putovanja, i isplati li se više promijeniti novac u svojoj državi ili na odredištu kamo putujete; preporučljivo je uvijek imati barem malu količinu stranog novca, za prvi dan.
 • Veoma bitne i prijeko potrebne stvari koje trebate da nosite kao što su lijekovi, darovi i sl trebalo da čuvate u vašem ručnom prtljagu.
 • Avionske karte za charter letove su u elektronskoj formi, a prijava se obično obavlja na aerodromu. Iz tog razloga karte preuzima predstavnik aerodrome Fibula Air Travel na aerodromu. 
 • Da biste obavili formalnost prijave, morate se pojaviti najmanje 3 sata prije vremena polaska. 
 • Red letenja charter letova može biti podložan promjenama od strane aviokompanije. Ako se to dogodi, Fibula Air Travel će vas na vrijeme obavijestiti.
 • Maksimalnadopuštena masa besplatnog prtljaga je 20kg te prijevoz prtljage koji prelazi ovu težinu podliježe dodatnim troškovima.
 • U kabinu aviona nije dozvoljeno unositi: vatrena oružja, naprave za omamljivanje, oštri predmeti, radni alati, tupi predmeti, eksplozivi, zapaljive tvari i naprave, litijske baterije, el. cigarete, uređaji koji sadrže litijske baterije. Tekućine (voda, sok, sredstva za dezinfekciju ruku, dječija hrana itd.) u količini do 100ml se mogu unijeti ali moraju biti upakovane u prozirne vrećice.
 • Popusti za djecu primjenjuju se isključivo u slučajevima kada djeca putuju u pratnji dvije odrasle osobe u istoj sobi
 • Svaki putnik je u obavezi da posjeduje ispravnu putnu ispravu sa rokom važenja najmanje 6 mjeseci nakon povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom države Egipta, te o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš posjeduju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posljedice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće
 • Svim djevojkama koje se udaju prije putovanja i mijenjaju prezime, predlažemo da ne apliciraju za novi pasoš, već da to učine nakon povratka sa putovanja. Stari pasoš i lična karta prestaju važiti u momentu podnošenja aplikacije za izdavanje novih dokumenata
 • Vrijeme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vrijeme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obaviješten do 24h prije leta. Putnici su u obavezi da na aerodromu, od Fibula osoblja, preuzmu vaučer za hotel i ostalu dokumentaciju najkasnije 2h prije leta
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promjena reda letenja od strane avio kompanije ili kašnjenja aviona jer su isti regulisani međunarodnim pravilima za avio saobraćaj
 • Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem sati između prvog sata polaska i zadnjeg sata povratka. Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prijelazima, stanjem u saobraćaju, dozvolama nadležnih vlasti i drugim okolnostima na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika Organizatoru putovanja
 • Vremenska zona u Egiptu je GMT+2. Dužina trajanja leta je oko 3 sata
 • U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga na avio letu, obaveza putnika je da bez odlaganja, nastalu štetu prijavi, nadležnoj aerodromskoj službi Lost & Found koja je dužna da sačini zapisnik po prijavi. Putnik je dužan da preuzme kopiju zapisnika i prati dalje upute
 • Po pravilima avio kompanije trudnice na letu mogu putovati do 28. sedmice trudnoće bez posebnih potvrda. Od 28-36. (32. za blizance) sedmice trudnoće uz odobrenje doktora ne starije od 15 dana. Poslije 37. (33. za blizance) sedmice trudnoće trudnica nije dozvoljeno da lete
 • Kategorija hotela je zvanična lokalna kategorija na osnovu ugovora između organizatora putovanja i ino partnera. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodjelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta i slično
 • U slučaju povrede ili bolesti tokom boravka u Egiptu, putnik je obavezan odmah pozvati predstavnika agencije na destinaciji i upoznati ga s time. Predstavnik agencije stupit će u kontakt sa odgovarajućom zdravstvenom ustanovom i obavijestiti putnika o slijedećim koracima. U suprotnom, agencija kao niti osiguravajuća kuća neće biti odgovorni niti će prihvatiti troškove liječenja
 • Plaćanje aranžmana se vrši KM na slijedeći način:
  avans od najmanje 30 % od ukupne cijene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak uplate najkasnije 15 dana prije polaska na put, osim ako Programom putovanja ili posebnim ugovorom o poslovnoj saradnji nije drugačije predviđeno
 • Uplate se vrše:
  - na žiro račun u banci, pošti, ili internetskim bankarstvom
  - gotovinom u Fibula poslovnicama
  - platnim karticama (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron)